Výskum a vývoj nového plazmového frézovacieho systému PLASMABIT BHA pre účinné a ekologické uzatváranie vrtov a zavedenie nového produktu do produkčného procesu


Začiatok riešenia:20.02.2019
Koniec riešenia:31.05.2022
Program:Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a inovácie/vývoj
Evidenčné číslo projektu:ITMS 313012N944
Pozícia ústavu v projekte:Partner
Zodpovedný riešiteľ na ústave:František Simančík