Vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre oblasť materiálov a technológií ich spájania


Akronym:MatNet
Začiatok riešenia:01.04.2006
Koniec riešenia:30.09.2008
Program:Európsky sociálny fond
Evidenčné číslo projektu:ESF - 13120200076, JPD 3 2005/1- 018
Pozícia ústavu v projekte:Vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ:Jaroslav Jerz
http://www.matnet.sav.sk

V rámci projektu bola vytvorená výskumno-vývojová a inovačná sieť – MatNet (virtuálny inštitút) výskumno-vývojových pracovísk zo Slovenskej akadémie vied, vysokých škôl a výskumno-vývojových organizácií priemyselného sektora v Bratislavskom samosprávnom kraji zaoberajúcich sa výskumom a vývojom progresívnych technických materiálov a technológií ich výroby, spracovania a spájania. V rámci siete boli vytvorené podmienky na úzku spoluprácu akademického a priemyselného výskumu a vývoja, na realizáciu informačných aktivít podporujúcich zvýšenie záujmu podnikateľskej sféry o výsledky výskumu a vývoja a na podporu prenosu nových progresívnych technológií do výrobnej praxe.