Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied


Akronym:CEMEA
Začiatok riešenia:01.01.2019
Koniec riešenia:30.06.2023
Program:Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a inovácie/vývoj
Evidenčné číslo projektu:NFP313020T081
Pozícia ústavu v projekte:Partner
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Martin Balog