Vedecké fórum SAV – TÜBITAK

V pondelok 21. novembra 2022 sa v priestoroch vedeckého parku TÜBITAK Marmara Research Centre Gebze (Turecko) uskutočnilo 9. spoločné vedecké fórum SAV – TÜBITAK,  organizované The Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TÜBITAK) za podpory  Generálneho konzulátu SR v Istanbule a Slovenskej akadémie vied. Cieľom workshopu bolo pokračovanie spoločnej spolupráce, získanie partnerov pre bilaterálne projekty a príprava nových projektových návrhov. Delegáciu SAV viedla podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
 
Viac info nájdete na: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10798
 
Text: prevzaté zo SAV
Foto: TÜBITAK MAM