Validácia patentu Supravodič na báze MgB2 s plášťom na báze Al a spôsob jeho výroby


Úrad priemyselného vlastníctva SR pridelil Európskemu patentu číslo 3625833 číslo patentu E40256 a dňa 26.10.2022 bola vo Vestníku UPV SR č.22/2022 zverejnená informácia o sprístupnení prekladu európskeho patentového spisu, čím bol uzavretý proces validácie.
Vynález sa týka ľahkého supravodiča na báze MgB2 s ľahkým kompozitným plášťom
na báze hliníka (Al). Al kompozitný plášť spĺňa náročné a protichodné požiadavky, keďže technologicky umožňuje výrobu ultraľahkých tenkých supravodičových drôtov s jadrom na báze MgB2, a zároveň poskytuje vhodné mechanické a elektrické vlastnosti potrebné pri prevádzke supravodiča.  Spôsob podľa vynálezu opisuje produktívny postup výroby supravodiča s Al kompozitným plášťom pri nízkych výrobných nákladoch.  
HITEMAL® je registrovaná obchodná značka Al+Al2O3 kompozitu, ktorý pôvodcovia  v tomto konkrétnom prípade využili ako plášť  supravodivého drôtu s MgB2 jadrom.
Supravodivý efekt je možné využiť v mnohých aplikáciách v kozmickom, leteckom,
energetickom priemysle, kde je z viacerých dôvodov potrebná nízka rotačná a celková hmotnosť zariadení so supravodičom. Nízka hmotnosť supravodiča v takýchto aplikáciách vedie k vyššej energetickej efektivite, nižšej spotrebe energie, vyšším rýchlostiam a zrýchleniam pohybujúcich sa zariadení.
 
V súčasnosti prostredníctvom KTT SAV boli oslovené technologické spoločnosti, s ktorými prebieha diskusia ohľadom aplikácie tohto patentovaného riešenia.
Pôvodcovia vynálezu :
BALOG Martin, Ing. PhD., Bratislava
KRÍŽIK Peter, Ing. PhD., Bratislava
KOVÁČ Pavol, Ing. DrSc., Borinka
HUŠEK Imrich, Ing., Bratislava
KOPERA Ľubomír, Bratislava
ROSOVÁ Alica, Ing. CSc., Bratislava
Pôvodcovia vynálezu pochádzajú z :
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., Bratislava
Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i., Bratislava
 
Zdroj textu: PREKLAD EURÓPSKEHO PATENTOVÉHO SPISU
(97) EP 3625833 B1