Štúdium a modelovanie mechanických a tribologických vlastností nových ultrajemnozrnných Al-Al2O3 kompozitov


Akronym:SAPLIKE
Začiatok riešenia:01.01.2012
Koniec riešenia:31.12.2014
Program:Medziakademická dohoda
Evidenčné číslo projektu:SAS-NSC JRP 2011/06
Pozícia ústavu v projekte:Spolu-vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Martin Balog
Projekt bol zameraný na štúdium a modelovanie mechanických vlastností a deformačného správania in-situ Al-Al2O3 kompozitov pripravených lisovaním jemných Al práškov (tzv. HITEMAL).