PRÍSPEVKY NA XIII. ROČNÍKU INTERAKTÍVNEJ KONFERENCIE PRINIESLI OCENENIA.

V dňoch 10. – 30. Mája 2021 sa konal už XIII. ročník interaktívnej konferencie mladých vedcov 2021 v on-line podobe.

Počas konferencie, ktorú organizuje občianske združenie Preveda, o.z., účastníci odprezentovali v 12 odborných sekciách celkovo 147 zaujímavých štúdií. Novinkou aktuálneho ročníka bolo rozšírenie sekcií o oblasť Omiky a Biomateriály.
Súčasťou konferencie bolo aj vyhodnotenie prezentovaných prác a medzi ocenenými sa objavili aj vedeckí pracovníci Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.

Ocenenia v svojich katergóriách získali:
1.) V kategórii BIOMATERIÁLY:
Veronika Nagy Trembošová, Štefan Nagy, Martin Nosko, Erik ŠimonMatej Štěpánek za príspevok: Surface changes of Mg powder induced by hydration in different environments (Povrchové zmeny práškového Mg vyvolané hydratáciou  rôznych prostrediach).

2.) V kategórii: SARS-CoV-2:
Jaroslava Frajová, Alena Opálková Šišková, Katarína Mosnáčková, Jakub Hrůza, Mária Bučková, Andrej Opálek, Angela Kleinová a Anita Eckstein Andicsová za príspevok: Recycled bottle-grade PET used in personal protection (Recyklované PET fľaše pre použitie v osobnej ochrane).

Vyhodnotenie konferencie je možné sledovať na linku: https://www.youtube.com/watch?v=wyeFw7FkHbY

Bližšie informácie: PREVEDA, o.z., SAV