Prednáška vedcov z Rumunskej akadémie vied

Dňa 22.11.2022 sme mali tú česť privítať v našich priestoroch spolupracovníkov z Rumunskej akadémie vied v rámci projektu bilaterálnej mobility RA-SAS-22-01 „Aplikácie metalických pien v inteligentných paneloch a seizmických absorbéroch“. Prof. Dr. Eng. Líviu Marşavina a Dr. Eng. Sebastian Muntean v odborných prednáškach predstavili Rumunskú akadémiu vied a výsledky svojej výskumnej činnosti.
 
 
Témy odborných prednášok boli:
 
  1. Center for Fundamenta and Advanced Technical Research, Romanian Academy – Tmisişoara Branch by Dr. Muntean
  2. Mechanical behaviour of composite materials with metallic foam cores by Prof. Marşavina.
  3. Magnetically controllable fluids and their engineering applications by Dr. Muntean.