Prednáška k minimovej práci

Tohtoročnú sériu doktorandských seminárov na ÚMMS SAV otvoril prednáškou k svojej minimovej doktorandskej práci s názvom „Zmeny mikroštruktúry rozhrania kompozitných materiálov na báze medi s uhlíkom pripravených tlakovou infiltráciou“ náš kolega Burak Selim Cantürk.  Pútavá prednáška zaujala všetkých prítomných a vyvolala aj konštruktívnu diskusiu, ktorá priniesla podnetné pripomienky pre ďalší výskum v rámci jeho doktorandskej práce. Kolegovi prajeme veľa úspechov.