Penový hliník v dizajnérskej praxi

Juraj Olejár, študent v ateliéri experimentálneho dizajnu, na katedre dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pod vedením doc. Mgr. art. Sylvie Jokelovej a doc. Ing. Mgr. art. Mariána Laššáka, ArtD., ukončil svoju bakalársku prácu na tému “Výskum nových materiálov a ich využitie v dizajnérskej praxi”. Zámerom jeho bakalárskej práce bol výskum a aplikácia penového hliníka v dizajnérskej praxi. Vlastnosti ako aj postupy prípravy penového hliníka konzultoval na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. u  Dr. Simančíka. Cieľom práce bolo nájsť vhodnú autorskú technológiu jeho spracovania s využitím špecifických fyzikálnych a vizuálnych vlastností bez využitia technológií dostupných v sériovej produkcii. Na základe série pokusov so spracovaním daného materialu a jeho povrchovej úpravy vznikla séria dizajnérskych prototypov od šperkov až k nábytkovým prvkom.