On the formation of bonding between native powder surface oxide layers in composites fabricated by forging of Mg, Al, and Ti powders


Začiatok riešenia:01.01.2017
Koniec riešenia:31.12.2018
Program:Medziakademická dohoda
Pozícia ústavu v projekte:Spolu-vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Martin Balog