Ocenenie SAV za špičkovú publikáciu

Pracovník nášho ústavu Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. dostal ocenenie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied Špičková publikácia SAV v kategórii Publikácie vo vedeckých časopisoch s najvyšším impaktom podľa SJR za prácu
KOVÁČIK, Jaroslav - EMMER, Štefan. Cross property connection between the electric and the thermal conductivities of copper graphite composites. In International Journal of Engineering Science, 2019, vol. 144, no. 103130. ISSN 0020-7225.