Mikroštruktúra a mechanické vlastnosti kompozitov na báze hliníka pripravených práškovou metalurgiou (termo-mechanickými procesmi)


Začiatok riešenia:01.01.2013
Koniec riešenia:31.12.2014
Program:Medziakademická dohoda
Pozícia ústavu v projekte:Spolu-vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Martin Balog
Projekt je zameraný na štúdium mikroštruktúry a mechanických vlastností in-situ Al-Al3Ti a Al-Al2O3 kompozitov s kovovou matricou pripravených práškovou metalurgiou.