Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transféru technológií


Začiatok riešenia:06.09.2013
Koniec riešenia:31.12.2015
Program:Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a inovácie/vývoj
Evidenčné číslo projektu:ITMS 26240220088
Pozícia ústavu v projekte:Vedúci work package
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Juraj Lapin