BIACOM®- Kompozitný materiál pre implantáty

Vedci z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV vyvinuli nový titán – horčíkový kompozitný materiál BIACOM® (BIoActive COmposite Metal), cielene mierený pre aplikáciu kostných zubných implantátov. Použitím nového materiálu pripraveného metódami práškovej metalurgie sa podarilo zredukovať hlavné nedostatky doteraz používaných implantátov na báze titánu a to najmä ich mechanická nekompatibilita tzv. efekt napäťového tienenia a nedostatočná povrchová aktivita so živým tkanivom. Oproti konvenčným riešeniam BIACOM® prináša zlepšenú biokompatibilitu, umocnenú osseointegráciu, zlepšenú mechanickú väzbu na rozhraní s kosťou a to pri zachovaní dostatočných mechanických a únavových vlastností, a kompetitívnych nákladoch.  
 
Pôvodcovia vynálezu:
Martin Balog, Peter Krížik, Amir Ćatić, Zdravko Schauperl
 
Patent je otvorený pre licencovanie alebo predaj.

Súvisiaci článok: https://www.quark.sk/nove-zuby-zo-slovenska/