Aplikovaný výskum a vývoj inovatívnej technológie pre ultra hlboké geotermálne vrty


Začiatok riešenia:16.07.2011
Koniec riešenia:31.07.2013
Program:Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a inovácie/vývoj
Evidenčné číslo projektu:26240220042
Pozícia ústavu v projekte:Partner
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Štefan Kavecký
Bol vyvinutý systém centrických oddelených elektród pre proces hĺbenie v riadenom režime elektrického výboja rotujúcim medzi elektródami. Elektródy sú súčasťou zariadenia pre rozrušovanie horniny v metóde kombinujúcej elektrický oblúk, plazmu, vysokú energiu, s energiou pulzujúceho vodného lúča pod vysokým tlakom (50 až 300 bar) bezkontaktnou metódou, ktorá je vyvíjaná v GA Drilling Bratislava. Optimalizáciou vnútornej štruktúry kompozitu Cu-W sa podarilo 60 násobne zvýšiť odolnosť elektród voči erózii v porovnaní s čistou meďou. V závislosti na objemovom podiele a distribúcii spevňujúcej W zložky v kompozite Cu-W boli vyrobené dva typy koncových častí katódy: 1) so zvýšenou účinnosťou chladenia katódy a 2) s maximálnou odolnosťou katódy voči erózii spôsobenej plazmovým výbojom.