Aplikácia kovových pien v inteligentných paneloch a seizmických absorbéroch


Akronym:RA-SAS-22-01
Začiatok riešenia:01.01.2022
Koniec riešenia:31.12.2023
Program:Medziakademická dohoda
Pozícia ústavu v projekte:Spolu-vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Jaroslav Kováčik