Vytvorenie pracoviska ďalšieho vzdelávania zameraného na prenos poznatkov o moderných materiáloch, technológiách a konštruovaní do priemyselnej praxe


Akronym:Matdesign
Začiatok riešenia:01.09.2005
Koniec riešenia:31.08.2008
Program:Európsky sociálny fond
Evidenčné číslo projektu:ESF - 13120200062, JPD 3 2004/4- 084
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:Jozef Čačko
http://www.matdesign.sav.sk/