Výskum možnosti lisovania kompozitných materiálov na báze ľahkých kovov v rámci spolupráce Sapa Profily a.s. a SAV


Začiatok riešenia:01.06.2010
Koniec riešenia:30.06.2015
Program:Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a inovácie/vývoj
Evidenčné číslo projektu:26220220069
Pozícia ústavu v projekte:Partner
Zodpovedný riešiteľ na ústave:František Simančík