Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov


Začiatok riešenia:01.07.2011
Koniec riešenia:31.12.2015
Program:Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a inovácie/vývoj
Evidenčné číslo projektu:26220220154
Pozícia ústavu v projekte:Vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ:František Simančík