Inovačné centrum SAV pre technológie spracovania hliníka a výrobkov z neho


Akronym:INOVAL
Začiatok riešenia:01.01.2010
Koniec riešenia:31.12.2011
Program:Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a inovácie/vývoj
Evidenčné číslo projektu:26220220034
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:František Simančík
http://www.inoval.sav.sk/