Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov


Akronym:ENERGOZ
Začiatok riešenia:01.04.2010
Koniec riešenia:31.03.2014
Program:Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a inovácie/vývoj
Evidenčné číslo projektu:262400220028
Pozícia ústavu v projekte:Partner
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Juraj Koráb
Hlavným cieľom projektu je aplikovaný výskum a transfer technológií v oblasti efektívneho riadenia výroby a spotreby energie z dôrazom na využitie nových poznatkov v národnom hospodárstve. Medzi hlavné aktivity projektu patrí získanie a využívanie elektrickej a tepelnej energie z alternatívnych zdrojov, vytvorenie demonštračného smartgridu a efektívne manažovanie spotreby energie.