Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov energetických zariadení


Akronym:ENEL
Začiatok riešenia:01.05.2012
Koniec riešenia:31.10.2015
Program:Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a inovácie/vývoj
Evidenčné číslo projektu:3803
Pozícia ústavu v projekte:Partner
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Juraj Lapin
Strategickým cieľom projektu je podpora špičkového výskumu s cieľom zabezpečiť dlhodobú prevádzku vybraných komponentov energetických zariadení a posilniť spoluprácu podniku a akademickej sféry. Špecifickými cieľmi projektu je vybudovať nové spoločné pracovisko špičkového aplikovaného výskumu, ako aj podpora aplikovaného výskumu progresívnych materiálov a technológií, inovatívnych metód NDT na predĺženie prevádzkovej životnosti energetických zariadení.