Budovanie technickej infraštruktúry výskumného centra SAV na výskum ľahkých kovov a kompozitov - INOVAL


Začiatok riešenia:02.01.2013
Koniec riešenia:30.11.2015
Program:Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a inovácie/vývoj
Evidenčné číslo projektu:ITMS 26210120014
Pozícia ústavu v projekte:Jediný riešiteľ projektu
Zodpovedný riešiteľ:František Simančík
Projekt sa zameriava na skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumného centra INOVAL s cieľom zefektívniť výskumné činnosti a zlepšiť podmienky pre budúcu spoluprácu s priemyslom. Strategickým cieľom projektu je vytvorenie moderného výskumného centra v regióne Stredného Slovenska zameraného na špičkový aplikovaný výskum v oblasti ľahkých kovov a kompozitov a transfer vedeckých poznatkov do praxe.