Budovanie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov - 2. etapa


Akronym:CEKOMAT II
Začiatok riešenia:01.07.2010
Koniec riešenia:26.09.2014
Program:Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a inovácie/vývoj
Evidenčné číslo projektu:ITMS 26240120020
Pozícia ústavu v projekte:Vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ:Karol Iždinský
http://www.cekomat.sav.sk/