Vysokoteplotné mechanické správanie intermetalických zliatin na báze TiAl


Začiatok riešenia:01.01.2007
Koniec riešenia:31.12.2009
Program:Medziakademická dohoda
Pozícia ústavu v projekte:Spolu-vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Juraj Lapin
Cieľom bilaterálneho projektu je študovať vysokoteplotné mechanické správanie intermetalických zliatin na báze TiAl, ktoré sú v súčasnosti vyvíjané pre konštrukčné aplikácie v leteckých motoroch a stacionárnych turbínach.