Výskum nových zložení betónov s využitím Röntgenovej mikrotomografie


Začiatok riešenia:01.01.2013
Koniec riešenia:31.12.2015
Program:Medziakademická dohoda
Pozícia ústavu v projekte:Spolu-vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Stanislav Kúdela