Štúdium nanokryštalických MgLiAl kompozitov spevnených keramickými vláknami delta-Al2O3


Začiatok riešenia:01.01.2004
Koniec riešenia:31.12.2006
Program:Medziakademická dohoda
Pozícia ústavu v projekte:Spolu-vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Stanislav Kúdela st.