Fázové interakcie a efektívne vlastnosti kovových kompozitov spevnených krátkymi uhlíkovými a karbidickými vláknami vyrobenými z rastlinných prekurzorov


Začiatok riešenia:01.01.2008
Koniec riešenia:31.12.2010
Program:Medziakademická dohoda
Pozícia ústavu v projekte:Spolu-vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Stanislav Kúdela st.