Akustické testovanie ultraľahkých zliatin a kompozitov s horčíkovou a hliníkovou matricou pred a po aplikácii intenzívnej plastickej deformácie


Začiatok riešenia:01.01.2010
Koniec riešenia:31.12.2012
Program:Medziakademická dohoda
Pozícia ústavu v projekte:Spolu-vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Stanislav Kúdela