Akustická emisia tlakovo namáhaných Mg a Al zliatin a kompozitov pred a po intenzívnej plastickej deformácii


Začiatok riešenia:01.01.2010
Koniec riešenia:31.12.2012
Program:Medziakademická dohoda
Pozícia ústavu v projekte:Spolu-vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Stanislav Kúdela st.