Periodický seminár 2022

Dnešným dňom sme po dlhšej pandemickej prestávke obnovili sériu ústavných seminárov pre vedeckú obec ÚMMS SAV, v.v.i., v ktorých budeme predstavovať aktuálne domovské výskumné aktivity prostredníctvom publikovaných vedeckých článkov v časopisoch zaradených do Q1.
Cieľom seminárov je najmä informovať o prebiehajúcom výskume na ústave a následná vedecká diskusia.
Dnešným prednášajúcim bol Ing. Juraj Koráb, PhD. a seminár bol venovaný práci:
 
Koráb*, M. Balog, M. Žemlička, M. Drienovský, J. Španielka, J. Kováčik, T. Dvorák, P. Štefánik, Thermal behavior of the ZrB2 skeleton infiltrated with Cu and CuCrZr alloy J. Compos. Mater. 56 (2022) 2299-2308.