Exkurzia mladých chemikov 2. marca 2018


Desať mladých študentov spomedzi najlepších riešiteľov chemickej olympiády kategórie D prišlo dňa 2. marca 2018 na exkurziu na Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV. Navštívili laboratórium mikroštruktúrnej analýzy materiálov, kde mali možnosť pozrieť sa zblízka na celý proces mikroštruktúrnej analýzy od samotnej prípravy vzorky až po možnosti charakterizácie pomocou svetelnej a elektrónovej mikroskopie. Množstvo ich zvedavých otázok svedčilo, že exkurzia splnila svoj účel.

Exkurzia 1
 
Exkurzia 2
 
Exkurzia 3