Vákuová pec na odstredivé odlievanie TITANCAST-700-VAC (LINN High Therm GmbH)


Miesto: Hlavné pracovisko, Bratislava

Realizácia experimentov

  • Tavenie v taviacich keramických téglikoch, resp. v keramických téglikoch s grafitovou vložkou a na odstredivé odlievanie predovšetkým titánových zliatin do odlievacích foriem vo vákuu a v atmosfére argónu.

Technické parametre

  • Maximálna teplota ohrevu 1650 °C
  • Maximálna hmotnosť vsádzky 0,5 kg
  • Tavenie v Ar atmosfére

  TITANCAST-700-VACTITANCAST-700-VAC

Kontakt

Kateryna Kamyshnykova