Spôsob výroby súčiastky z kovovej peny, súčiastka vyrobená uvedeným spôsobom a forma na uskutočňovanie spôsobuPôvodcovia:
Simančík František, Pavlík Ľubomír, Španielka Ján, Tobolka Peter    

Vlastník:
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Priorita:
28.08.2015 SK PP50046-2015
14.12.2015 SK PP50088-2015

Prihláška PCT:
IB 2015/059639, 15.12.2015

Prihláška EP:
EP15200292.9, 15.12.2015

Udelené patenty:
Rusko - RU 2696998
Japonsko - JP 6748208
Kazachstan - KZ 33981
Čína - CN 3875325
Južná Afrika - ZA 2018/01984
Európsky patent - EP 3135404
USA - US 11229948
 
PP50046-2015-RU
 
PP50046-2015-JP
 
PP50046-2015-KZ
 
PP50046-2015-CN
 
PP50046-2015-ZA
 
PP50046-2015-EP
 
PP50046-2015-US