Spôsob výroby elektrickej energie, tepla a chladu pomocou energie slnečnej, veternej a energie zemskej kôry a jeho využitie pri stavbe energeticky autonómnych staviebApplication number: PP 5040 - 2013    
Inventors: Jerz Jaroslav, Bartko Michal