Supravodič na báze MgB2 s plášťom na báze Al a spôsob jeho výrobyPôvodcovia:
Balog Martin, Krížik Peter, Kováč Pavol, Hušek Imrich, Kopera Ľubomír, Rosová Alica

Vlastníci:
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.
Elektrotechnický ústav SAV, v. v.. i.

Priorita:
19.05.2017 SK PP50037-2017

Prihláška PCT:
IB 2018/053540, 14.11.2019


Udelené patenty:
Slovensko - SK 289044
USA - US 11551832
 
PP50037-2017-SK
 
PP50037-2017-US