Kompozitný materiál na implantáty, jeho použitie a spôsob výrobyPôvodcovia:
Balog Martin, Ćatić Amir, Križik Peter, Schauperl Zdravko    

Vlastník:
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Priorita:
13.07.2016 SK PP50046-2016


Prihláška PCT:
PCT/IB2016/054220, 14.07.2016

Prihláška EP:
EP16763311.4, 14.07.2016