Spôsob kontrolovaného legovania intermetalických zliatin γ-TiAl uhlíkom v priebehu vákuového indukčného tavenia v grafitových téglikochPôvodcovia:
Lapin Juraj, Čegan Tomáš, Szurman Ivo, Kursa Miroslav   

Vlastníci:
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Vysoká škola báňska - Technická univerzita Ostrava

Priorita:
12.7.2018 SK PP50031-2018

Udelený patent:
Slovensko - SK 288792
Česko - CZ 309263
 
PP50031-2019-SK
 
PP50031-2019-SK (CZ)