2018 - Deti sa na jeden deň opäť stali skutočnými vedcami


V roku 2018 projekt Nájdi v sebe vedca pokračoval ďalšími akciami pre žiakov základných škôl.

Podľa riaditeľa Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, Ing. Karola Iždinského, CSc., je projekt výborný spôsob ako ukázať vedu mladým žiakom. „Spoločnosť nemá veľké nerastné bohatstvo, ale má potenciál mladých, šikovných a talentovaných ľudí, s ktorými treba pracovať a podporovať ich. Je potrebné ukázať im, aké sú možnosti pre ich budúcu profesiu a jednou z alternatív, resp. možnosti výberu pre budúce povolanie je aj veda, ktorá podporuje prirodzenú ľudskú vzdelanosť. Naše najväčšie bohatstvo je náš rozum, na ktorom by sme ako spoločnosť mali stavať, a aj preto v rámci iniciatívy štyroch ústavov SAV vznikol projekt Nájdi v sebe vedca.“

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV navštívili šiestaci, ktorí sa v úvode oboznámili s teóriou evolúcie a vývoja materiálov. Nasledovali praktické ukážky výroby materiálov odlievaním, vďaka čomu školáci pochopili, ako kovové materiály získavajú svoj finálny tvar. V špičkovo vybavených laboratóriách sa napríklad zoznámili s 3-D tomografiou, kde museli prísť na princíp zobrazovania a podstatu, že materiál inej farby má inú hustou. Šiestaci mali tiež možnosť vidieť a najmä na vlastnej koži zistiť ako funguje mikroskop, naučili sa pripraviť vzorku pre pozorovanie a určiť chemické zloženie kovových materiálov.

Foto 1