2019 - Štyri aprílové stredy patrili na Ústave materiálov a mechaniky strojov šiestakom


Ústav materiálov a mechaniky strojov je jedným zo šiestich ústavov Slovenskej akadémie vied, ktoré sa zapojili do akcie „Nájdi v sebe vedca“. V rámci tejto akcie, ÚMMS SAV už po tretíkrát privítal na svojej pôde šiestakov zo základnej školy Pavla Marcelyho z Bratislavy v apríli 2019. Cieľom akcie je podporiť interaktívne vzdelávanie žiakov v prírodovedných a technických predmetoch na druhom stupni základných škôl, motivovať ich k aktívnej a živej činnosti na hodinách a v neposlednom rade zvýšiť ich záujem o vedu a výskum.

To, že vzdelávanie je síce náročné, ale mohlo by byť zároveň aj pútavé a príťažlivé, sa snažil predviesť tím vedcov z ÚMMS, ktorý sa spomínaným šiestakom naplno venoval. Interaktívnu prednášku o materiáloch spolu s diskusiou o „Materiáloch všade okolo nás“ viedla kolegyňa Naďa Beronská. Diskusia vzbudila záujem o to, prečo je dôležité poznanie materiálov a ich skúmanie. Zistilo sa, že žiaci vedia o materiáloch skutočne veľa, aj keď to nevedia práve správne pomenovať, a tak ich tím ÚMMS trošku nasmeroval.

V rámci jednotlivých stanovísk zistili šiestaci spolu s Andrejom Opálkom, Miroslavom Čavojským a Ľubomírom Orovčíkom, aké zloženie a vlastnosti majú materiály, ako ich môžeme merať, resp. skúmať. Takže už vedia, že hustota a pórovitosť materiálov sa najlepšie dokazuje vo vodnom prostredí, kedy tie najhustejšie klesnú na dno a najpórovitejšie síce plávajú na hladine, ale postupne sa póry napĺňajú vodou, teda aspoň tie otvorené. Zistili, že nie je všetko zlato, čo sa blyští, keď analyzovali mosadz pomocou chemického analyzátora. A ozrejmili si, že netreba do mincí zahryznúť a vylámať si zuby, keď chcú vedieť, či náhodou nie je falošná. Zvládne to za nich mikrotvrdomer. A to, že ešte nemajú v škole chémiu vôbec nevadilo. Zábavy bolo až až.

Nemenej pútavý bol svet mikroskopie s Veronikou Trembošovou, Andreou Kušnierovou, Štefanom Nagyom a Ľudmilou Padúchovou.  Ako fungujú mikroskopy a aký je rozdiel medzi optickým a elektrónovým mikroskopom je už pre týchto žiakov brnkačka. Mikrosvet je úžasný a pozorovalo sa všetko, čo nemalo nohy a neušlo (šatky, mobily, oči, prsty, chrobáky, hmyz, mince, lupene ruží, a iné). Vzhľadom na to, že elektrónový mikroskop pracuje na inom základe ako optický a potrebuje na pozorovanie vodivé vzorky bolo jednoznačné, že pozorovaná mucha pokovená zlatom bola v tom čase tou najbohatšou muchou v Bratislave a širšom okolí.  

Na záver prizval žiakov Tomáš Dvorák do ríše tomografu. Veď aj taká 3D diagnostika zobrazenia materiálu za pomoci röntgenového žiarenia môže byť veľmi zaujímava.

Jednodňové bádanie o materiáloch sa ukončilo súťažou, v rámci ktorej jednotlivé tímy mali navážiť rôzne druhy materiálov v čo najkratšom čase. Najlepší tím mohol byť iba jedne, ale sladkú odmenu si zaslúžene odniesli všetci mladí vedci.

Záverom celej akcie bude v neďalekej budúcnosti celkové zhodnotenie všetkých doterajších ročníkov, z ktorých informácie by mali napomôcť k zvýšeniu záujmu študentov o vedu a výskum.

Foto 1

Foto: Naďa Beronská, ÚMMS SAV