Publikácie 2018


MÚČKA, Peter. Simulated Road Profiles According to ISO 8608 in Vibration Analysis. In Journal of Testing and Evaluation, 2018, vol. 46, no. 1, p. 405-418. (0.669 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0090-3973. Dostupné na internete: <https://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/TESTEVAL/PAGES/JTE20160265.htm>(Vega č. 2/0089/16 : Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle). Typ: ADCA

MÚČKA, Peter. Sensitivity of road unevenness indicators to short wavelength distresses in Portland cement concrete surfaces. In International journal of pavement engineering, 2018, vol. 19, no. 10, p. 901-916. (2.322 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 1029-8436. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10298436.2016.1224409>(Vega č. 2/0089/16 : Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle). Typ: ADCA

BALOG, Martin - ROSOVÁ, Alica - SZUNDIOVÁ, Bronislava - OROVČÍK, Ľubomír - KRÍŽIK, Peter - ŠVEC, Peter Jr. - KULICH, Miloslav - KOPERA, Ľubomír - KOVÁČ, Pavol - HUŠEK, Imrich - IBRAHIM, Ahmed Mohamed Hassan. HITEMAL-an outer sheath material for MgB2 superconductor wires: the effect of annealing at 595–655 °C on the microstructure and properties. In Materials and Design, 2018, vol. 157, p. 12-23. (4.525 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0261-3069. Typ: ADCA

KOVÁČIK, Jaroslav - MARSAVINA, Liviu - LINUL, Emanoil. Poisson’s Ratio of Closed-Cell Aluminium Foams. In Materials, 2018, vol. 11, iss. 10, art. no. 1904. (2.467 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 1996-1944. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1996-1944/11/10/1904/htm>(SK-RO-0014-12. APVV-0692-12 : Vykurovací/chladiaci panel na báze hliníkovej peny vyplnenej PCM. Výskum strešnej krytiny s integrovanou funkciou výmenníka tepla : APVV-17-0580. Štúdium progresívnych materiálov vhodných pre veľmi efektívne uskladňovanie tepla : Investigation of advanced materials suitable for highly effective heat storage. 2/0044/17 : Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou). Typ: ADCA

LAPIN, Juraj - PELACHOVÁ, Tatiana - DOMÁNKOVÁ, M. Long-term creep behaviour of cast TiAl-Ta alloy. In Intermetallics, 2018, vol. 95, p. 24-32. (3.420 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0966-9795.(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. ITMS 26240220073 : Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. ITMS 26240220088 : Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií. Výskumné centrum ALLEGRO : ITMS 26220220198). Typ: ADCA

LAPIN, Juraj - ŠTAMBORSKÁ, Michaela - PELACHOVÁ, Tatiana - BAJANA, Otto. Fracture behaviour of cast in-situ TiAl matrix composite reinforced with carbide particles. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2018, vol. 721, p. 1-7. (3.414 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0921-5093. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921509318302946>(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. ITMS 26240220073 : Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku). Typ: ADCA

KAMYSHNYKOVA, Kateryna - LAPIN, Juraj. Vacuum induction melting and solidification of TiAl-based alloy in graphite crucibles. In Vacuum, 2018, vol. 154, p. 218-226. (2.067 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0042-207X. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042207X18306754>(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie). Typ: ADCA

LAPIN, Juraj - KAMYSHNYKOVA, Kateryna. Processing, microstructure and mechanical properties of in-situ Ti3Al+TiAl matrix composite reinforced with Ti2AlC particles prepared by centrifugal casting. In Intermetallics, 2018, vol. 98, p. 34-44. (3.420 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0966-9795. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966979518302115>(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. ITMS 26240220073 : Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku). Typ: ADCA

LAPIN, Juraj - MAREK, Katarína. Effect of continuous cooling on solid phase transformations in TiAl-based alloy during Jominy end-quench test. In Journal of Alloys and Compounds, 2018, vol. 735, p. 338-348. (3.779 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na internete: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838817338227?via%3Dihub>(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. APVV-0434-10 : Kryštalizácia a vlastnosti nových peritektických zliatin na báze TiAl. Gravitačná závislosť prechodu kolumnárnych zŕn na rovnoosé v peritektických zliatinách na báze TiAl : akronym GRADECET. Výskumné centrum ALLEGRO : ITMS 26220220198. ITMS 26240220073 : Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. ITMS 26240220088 : Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií). Typ: ADCA

STEIN, George Juraj - TOBOLKA, Peter - CHMÚRNY, Rudolf. Ferromagnetic eddy current damper of beam transversal vibrations. In Journal of Vibration and Control, 2018, vol. 24, iss. 5, p. 892-903. (2.197 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 1077-5463. Dostupné na internete: <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1077546316654791>(Vega č. 2/0089/16 : Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle). Typ: ADCA

STEIN, George Juraj - KRAFČÍK, Andrej - TOBOLKA, Peter - FROLLO, Ivan. Oscillating ferromagnetic yoke in the magnetic field of a permanent magnet. In IEEE Transactions on Magnetics, 2018, vol. 54, no. 4, p. 8000911. (1.467 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0018-9464. Typ: ADCA

KHODABAKHSHI, F. - NOSKO, Martin - GERLICH, A. P. Dynamic restoration and crystallographic texture of a friction-stir processed Al-Mg-SiC surface nanocomposite. In Materials Science and Technology, 2018, vol. 34, no. 14, p. 1773-1791. (1.803 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0267-0836. Typ: ADCA

KHODABAKHSHI, F. - NOSKO, Martin - GERLICH, A. P. Effects of graphene nano-platelets (GNPs) on the microstructural characteristics and textural development of an Al-Mg alloy during friction-stir processing. In Surface and coatings technology, 2018, vol. 335, p. 288-305. (2.906 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0257-8972.(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie). Typ: ADCA

KHODABAKHSHI, F. - NOSKO, Martin - GERLICH, A. P. Influence of CNTs decomposition during reactive friction-stir processing of an Al–Mg alloy on the correlation between microstructural characteristics and microtextural components. In Journal of Microscopy, 2018, vol. 271, iss. 2, p. 188-206. (1.693 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0022-2720. Dostupné na internete: <https://www.researchgate.net/publication/324916929_Influence_of_CNTs_decomposition_during_reactive_friction-stir_processing_of_an_Al-Mg_alloy_on_the_correlation_between_microstructural_characteristics_and_microtextural_components>(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie). Typ: ADCA

KONTRÍK, Martin - ŠIMKO, František - GALUSKOVÁ, Dagmar - NOSKO, Martin - BIZOVSKÁ, Valéria - HIČÁK, Michal - GALUSEK, Dušan - RAKHMATULLIN, Aydar - KORENKO, Michal. A corrosion mechanism of titanium diboride in KF-AlF3-Al2O3 melt. In Journal of the European Ceramic Society, 2018, vol. 38, no. 4, p. 1143-1151. (3.794 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0955-2219. Typ: ADCA

SADEGHI, B. - CAVALIERE, P. - SHAMANIAN, M. - SANAYEI, M. - SZPUNAR, J. A. - NOSKO, Martin. Electron backscattered diffraction analysis of friction stir processed nanocomposites produced via spark plasma sintering. In Journal of Microscopy, 2018, vol. 271, iss. 2, p. 145-163. (1.693 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0022-2720. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jmi.12704>. Typ: ADCA

PLEVA, M. - GRANČIČ, B. - MIKULA, Marian - TRUCHLÝ, M. - ROCH, T. - SATRAPINSKYY, L. - GREGOR, M. - ĎURINA, P. - GIRMAN, V. - ŠVEC, Peter Jr. - PLECENIK, A. - KÚŠ, P. Thermal stability of amorphous Ti-B-Si-N coatings with variable Si/B concentration ratio. In Surface and coatings technology, 2018, vol. 333, p. 52-60. (2.906 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0257-8972. Typ: ADCA

RANACHOWSKI, P. - RANACHOWSKI, Z. - WIECZOREK, K. - JAROSZEWSKI, M. - KÚDELA, Stanislav, Jr.. STUDY OF MODIFIED ALUMINOUS PORCELAIN SUBJECTED TO MECHANOACOUSTIC TESTS. In Archives of Metallurgy and Materials, 2018, vol. 63, iss. 4, p. 1821-1826. (0.625 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 1733-3490. Typ: ADCA

AZIMI-ROEEN, Ghasem - KASHANI-BOZORG, Seyed Farshid - NOSKO, Martin - NAGY, Štefan - MAŤKO, Igor. Formation of Al/(Al13Fe4 + Al2O3) Nano-composites via Mechanical Alloying and Friction Stir Processing. In Journal of Materials Engineering and Performance, 2018, vol. 27, no. 2, p. 471-482. (1.340 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 1059-9495. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11665-018-3170-8>(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie). Typ: ADCA

AZIMI-ROEEN, Ghasem - KASHANI-BOZORG, Seyed Farshid - NOSKO, Martin - OROVČÍK, Ľubomír. EBSD investigation of Al/(Al13Fe4+Al2O3) nanocomposites fabricated by mechanical milling and friction stir processing. In Journal of Microscopy, 2018, vol. 270, iss. 1, p. 3-16. (1.693 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0022-2720. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jmi.12642>(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie). Typ: ADCA

NÝBLOVÁ, Daniela - BILLIK, Peter - NOGA, Jozef - ŠIMON, Erik - BYSTRICKÝ, Roman - ČAPLOVIČOVÁ, Mária - NOSKO, Martin. Degradation of Al4C3 due to atmospheric humidity. In JOM : Journal of the Minerals, Metals and Materials Society, 2018, vol. 70, no. 19, p. 2378-2384. (2.145 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 1047-4838.(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov : akronym ENERGOZ. ITMS 26240120006 - CEKOMAT I : Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie. ITMS 26240120020 - CEKOMAT II : Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konstrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie II). Typ: ADCA

MOHEBBI, Mohammad Sadegh - REZAYAT, Mohammad - PARSA, Mohammad Habibi - NAGY, Štefan - NOSKO, Martin. The impact of Nb on dynamic microstructure evolution of an Nb-Ti microalloyed steel. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2018, vol. 723, p. 194-203. (3.414 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0921-5093. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921509318304015>(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy). Typ: ADCA

MOHEBBI, Mohammad Sadegh - PARSA, Mohammad Habibi - REZAYAT, Mohammad - OROVČÍK, Ľubomír. Analysis of Flow Behavior of an Nb-Ti Microalloyed Steel During Hot Deformation. In Metallurgical and materials transactions A : physical metallurgy and materials science, 2018, vol. 49A, no. 5, p. 1604-1614. (1.887 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 1073-5623. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11661-018-4536-0.pdf>(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie). Typ: ADCA

KOVÁČ, Pavol - HUŠEK, Imrich - KULICH, Miloslav - KOVÁČ, Ján - MELIŠEK, Tibor - KOPERA, Ľubomír - PEREZ, N. - HAESSLER, W. - BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - BEREK, Dušan. Lightweight MgB2 wires with a high temperature aluminum sheath made of variable purity Al powder and Al2O3 content. In Superconductor Science and Technology, 2018, vol. 31, no. 085003. (2.861 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0953-2048.(Vega č. 2/0025/14 : Príprava a štúdium nových typov kompozitov na báze Al pripravených in situ metódami práškovej metalurgie). Typ: ADCA

KOVÁČ, Pavol - HUŠEK, Imrich - ROSOVÁ, Alica - KULICH, Miloslav - KOVÁČ, Ján - MELIŠEK, Tibor - KOPERA, Ľubomír - BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter. Ultra-lightweight superconducting wire based on Mg, B, Ti and Al. In Scientific Reports, 2018, vol. 8, no. 11229. (4.122 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Typ: ADCA

KRAKOVÁ, Lucia - ŠOLTYS, Katarína - PUŠKÁROVÁ, Andrea - BUČKOVÁ, Mária - JESZEOVÁ, Lenka - KUCHARÍK, Marcel - BUDIŠ, Jaroslav - OROVČÍK, Ľubomír - SZEMES, Tomáš - PANGALLO, Domenico. The microbiomes of a XVIII century mummy from the castle of Krasna Horka (Slovakia) and its surrounding environment. In Environmental microbiology, 2018, vol. 20, iss. 9, p. 3294-3308. (4.974 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 1462-2912. Dostupné na internete: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30051567>. Typ: ADCA

DVORSKÝ, D. - KUBÁSEK, J. - VOJTĚCH, D. - ČAVOJSKÝ, Miroslav. Advanced mechanical and corrosion properties of We43 alloy prepared by powder metallurgy. In Acta Physica Polonica A, 2018, vol. 134, no. 3, p. 748-752. (0.857 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1898-794X. Typ: ADCA

YAKYMOVYCH, A. - ŠVEC, Peter - OROVČÍK, Ľubomír - BAJANA, Otto - IPSER, H. Nanocomposite SAC Solders: The Effect of Adding Ni and Ni-Sn Nanoparticles on Morphology and Mechanical Properties of Sn-3.0Ag-0.5Cu Solders. In Journal of Electronic Materials, 2018, vol. 47, no. 1, p. 117-123. (1.566 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0361-5235. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11664-017-5834-9.pdf>(VEGA č. 2/0172/16 : Štúdium termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou matricou pre vyskoteplotné aplikácie). Typ: ADCA

ŠEBEKOVÁ, Katarína - CSONGOVÁ, Melinda - GURECKÁ, Radana - KRIVOŠÍKOVÁ, Zora - ŠEBEK, Jozef. Gender Differences in Cardiometabolic Risk Factors in Metabolically Healthy Normal Weight Adults with Central Obesity. In Experimental and clinical endocrinology and diabetes, 2018, vol. 126, p. 309-315. (1.623 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0947-7349. Typ: ADCA

KOBOROVÁ, I. - GURECKÁ, R. - CSONGOVÁ, M. - ŠEBEK, Jozef - ŠEBEKOVÁ, K. Plasma markers of oxidative status were associated with increasing continuous cardiometabolic risk scores in healthy students aged 16-20 years without central obesity. In Acta Paediatrica, 2018, vol. 107, p. 2137-2145. (2.580 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0803-5253. Typ: ADCA

ŠTAMBORSKÁ, Michaela - LAPIN, Juraj - BAJANA, Otto. Effect of carbon on the room temperature compressive behaviour of Ti-44.5Al-8Nb-0.8Mo-xC alloys prepared by vacuum induction melting. In Kovové materiály, 2018, vol. 56, iss. 6, p. 349-356. (0.636 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0023-432X.(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. ITMS 26220220146 : Dlhodobé prevádzkovanie jadrových elektrární typu VVER 440 so zohľadnením vplyvu na životné prostredie). Typ: ADDA

KAMYSHNYKOVA, Kateryna - LAPIN, Juraj. Grain refinement of cast peritectic TiAl-based alloy by solid-state phase transformations. In Kovové materiály, 2018, vol. 56, iss. 5, p. 277-287. (0.636 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0023-432X. Dostupné na internete: <http://www.kovmat.sav.sk/issue.php?rr=56&cc=5>(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. ITMS 26220220146 : Dlhodobé prevádzkovanie jadrových elektrární typu VVER 440 so zohľadnením vplyvu na životné prostredie). Typ: ADDA

KALINOWSKA-OZGOWICZ, E. - KÚDELA, Stanislav, Jr. - LENIK, K. - OZGOWICZ, W. Softening kinetics in the process of stress relaxation after hot deformation of HSLA steel. In Kovové materiály, 2018, vol. 56, iss. 6, p. 397-406. (0.636 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0023-432X. Typ: ADDA

MORENO, Mario Fredy - BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter. Mechanical characterization of PM aluminum composites by small punch test. In Revista Matéria, 2018, vol. 23, no. 2, no. e-12021. (0.340 - IF2017). ISSN 1517-7076.(APVV-0556-12 : Kompozity na báze hliníka pripravené in situ reakčnou syntézou. Vega č. 2/0065/16 : Štúdium väzby medzi natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne uzatvorených plynov u výkovkov atomizovaných Al práškov). Typ: ADMA

SCHABOWICZ, Krzysztof - JÓŹWIAK-NIEDŹWIEDZKA, Daria - RANACHOWSKI, Zbigniew - KÚDELA, Stanislav, Jr. - DVORÁK, Tomáš. Microstructural characterization of cellulose fibres in reinforced cement boards. In Archives of Civil & Mechanical Engineering, 2018, vol. 18, iss. 4, p. 1068-1078. (2.763 - IF2017). ISSN 1644-9665. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1644966518300189>. Typ: ADMA

DVORSKÝ, Drahomír - KÚBASEK, Jiří - VOJTĚCH, Dalibor - ČAVOJSKÝ, Miroslav - MINÁRIK, Peter. Effect of heat pre-treatment and extrusion on the structure and mechanical properties of WZ21 magnesium alloy = Vpliv toplotne obdelave in iztiskovanja na strukturo in mehanske lastnosti magnezijeve zlitine WZ21. In Materiali in tehnologije, 2018, vol. 52, iss. 4, p. 499-505. (0.590 - IF2017). ISSN 1580-2949. Dostupné na internete: <https://www.researchgate.net/publication/327150688_Effect_of_heat_pre-treatment_and_extrusion_on_the_structure_and_mechanical_properties_of_WZ21_magnesium_alloy>. Typ: ADMA

GRIVALSKÝ, Tomáš - RYCHLÝ, Jozef - RYCHLÁ, Lýdia - BUČKOVÁ, Mária - KRAKOVÁ, Lucia - PUŠKÁROVÁ, Andrea - OROVČÍK, Ľubomír - PANGALLO, Domenico. Aerobic Biodegradation of Aromatic Aliphatic Copolyester Induced by Bacteria Obtained from Different Environments. In Journal of Polymers and the Environment, 2018, vol. 26, iss. 2, p. 680-690. (1.971 - IF2017). ISSN 1566-2543. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10924-017-0980-y>. Typ: ADMA

JERZ, Jaroslav - SIMANČÍK, František - ŠPANIELKA, Ján - ŠEBEK, Jozef - KOVÁČIK, Jaroslav - TOBOLKA, Peter - DVORÁK, Tomáš - OROVČÍK, Ľubomír. Energy demand reduction in nearly zero-energy buildings by highly efficient aluminium foam heat exchangers. In Materials Science Forum, 2018, vol. 919, p. 236-245. ISSN 0255-5476.(Štúdium progresívnych materiálov vhodných pre veľmi efektívne uskladňovanie tepla : Investigation of advanced materials suitable for highly effective heat storage. Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov : akronym ENERGOZ). Typ: ADMB

KOVÁČIK, Jaroslav - DVORÁK, Tomáš - EMMER, Štefan - RODRIGUEZ, J. - CANADAS, I. Solar Powder Metallurgy: preparation of TiC-TiB2 ceramic foam. In The 7th International Conference on Advanced Materials and Structures - AMS´18. Book of Abstracts. - Timisoara, Rumunsko : Editura Politehnica, 2018, p. 30. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - Bristol, UK : IOP Publishing, 2018, vol. 416, no. e-012032. ISSN 1757-899x.(International Conference on Advanced Materials and Structures : AMS 2018. 2/0044/17 : Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie. International Conference on Advanced Materials and Structures : AMS 2018). Typ: ADMB

KOVÁČIK, Jaroslav - EMMER, Štefan - KULASA, J. - LIS, M. - MALARA, S. - RODRIGUEZ, J. - CANADAS, I. W-TiB2 composite material for Electro-spark deposition. In The 7th International Conference on Advanced Materials and Structures - AMS´18. Book of Abstracts. - Timisoara, Rumunsko : Editura Politehnica, 2018, p. 31. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - Bristol, UK : IOP Publishing, 2018, vol. 416, no. e-012046. ISSN 1757-899x.(International Conference on Advanced Materials and Structures : AMS 2018. 2/0044/17 : Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastností, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiou. International Conference on Advanced Materials and Structures : AMS 2018). Typ: ADMB

LINUL, Emanoil - MARSAVINA, Liviu - KOVÁČIK, Jaroslav. Compressive Behavior and Energy Absorption Capability of Reinforced Closed-Cell Aluminum Alloy Foams = The compressive behaviour of reinforced aluminium alloy foam. In The 7th International Conference on Advanced Materials and Structures - AMS´18. Book of Abstracts. - Timisoara, Rumunsko : Editura Politehnica, 2018, p. 83. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - Bristol, UK : IOP Publishing, 2018, vol. 416, no. e-012079. ISSN 1757-899x.(International Conference on Advanced Materials and Structures : AMS 2018. International Conference on Advanced Materials and Structures : AMS 2018). Typ: ADMB

ŠEBEKOVÁ, K. - ŠEBEK, Jozef. Continuous metabolic syndrome score (siMS) enables quantification of severity of cardiometabolic affliction in individuals not presenting with metabolic syndrome. In Bratislava Medical Journal, 2018, vol. 119, iss. 11, p. 675-678. (0.678 - IF2017). ISSN 0006-9248. Typ: ADNA

LAPIN, Juraj - KLIMOVÁ, Alena - ŠTAMBORSKÁ, Michaela - KAMYSHNYKOVA, Kateryna - PELACHOVÁ, Tatiana. Development and Properties of Cast Tial Matrix In Situ Composites Reinforced with Carbide Particles. In Materials Science Forum, 2018, vol. 941, p. 1907-1913. ISSN 0255-5476. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.941.1907>(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. ITMS 26240220073 : Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku). Typ: ADEB

BALOG, Martin - KOVÁČ, Pavol - KRÍŽIK, Peter - ROSOVÁ, Alica - OROVČÍK, Ľubomír - KULICH, Miloslav - HUŠEK, Imrich - KOPERA, Ľubomír - ŠVEC, Peter. Powder Metallurgy Fabricated In-situ Al-Al2O3 Composite (HITEMAL) as a Sheath Material of MgB2 Based Superconductive Wire. In 2018 World Congress on Powder Metallurgy [elektronický zdroj]. - Peking, Čína ; Peking, Čína : The Chinese Society for Metals : China Powder Metallurgy Alliance, 2018, p. 974-982. Požaduje sa Acrobat Reader(APVV-16-0527 BIACOM : Titanium-magnesium composite for implants. Príprava a štúdium kompozitných materiálov pripravených odlievaním hliníkových a keramických práškových zmesí. Vega č. 2/0065/16 : Štúdium väzby medzi natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne uzatvorených plynov u výkovkov atomizovaných Al práškov. The 2018 World Congress on Powder Metallurgy). Typ: AECA

HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed - BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - CATIC, Amir - SCHAUPERL, Zdravko. Optimization of Mg Content in Novel bioactive Ti-Mg Composite Produced by Warm Powder Consolidation Process. In 2018 World Congress on Powder Metallurgy [elektronický zdroj]. - Peking, Čína ; Peking, Čína : The Chinese Society for Metals : China Powder Metallurgy Alliance, 2018, p. 1825-1831. Požaduje sa Acrobat Reader(APVV-16-0527 BIACOM : Titanium-magnesium composite for implants. The 2018 World Congress on Powder Metallurgy). Typ: AECA

JERZ, Jaroslav - SIMANČÍK, František - ŠEBEK, Jozef - TOBOLKA, Peter - KOVÁČIK, Jaroslav - ŠPANIELKA, Ján. Tepelná pohoda v budúcich budovách pomocou dostupnej bezplatnej energie z bezprostredného okolia. In Alternativní zdroje energie 2018 : Sborník přednášek z konference. - Praha : Společnost pro techniku prostředí, 2018, p. 67-76. ISBN 978-80-02-02805-5. Dostupné na internete: <http://www.azecr.cz/cz/program-konference>(Alternativní zdroje energie 2018. Štúdium progresívnych materiálov vhodných pre veľmi efektívne uskladňovanie tepla : Investigation of advanced materials suitable for highly effective heat storage. Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov : akronym ENERGOZ. Alternativní zdroje energie 2018). Typ: AFC

JERZ, Jaroslav - ŠEBEK, Jozef - SIMANČÍK, František - ŠPANIELKA, Ján. Aluminium foam heat exchangers for future zero-energy buildings. In EnInnov2018 : 15. Symposium Energieinnovation [elektronický zdroj]. - Graz, Rakúsko : TU Graz, IEE, 2018, p. 1-10. ISBN 978-3-85125-584-3. Požaduje sa Adobe Acrobate Reader. Dostupné na internete: <https://www.tugraz.at/fileadmin/user_upload/Events/.../EnInnov2018_Tagungsband.pdf>(EnInnov2018 : Symposium Energieinnovation. Štúdium progresívnych materiálov vhodných pre veľmi efektívne uskladňovanie tepla : Investigation of advanced materials suitable for highly effective heat storage. Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov : akronym ENERGOZ). Typ: AFC

JERZ, Jaroslav - SIMANČÍK, František - ŠEBEK, Jozef - KOVÁČIK, Jaroslav. Využitie penového hliníka pri efektívnom uskladňovaní tepla. In Alternatívne zdroje energie - ALER 2018. : Zborník príspevkov a vystúpení na 14. ročníku konferencie. - Liptovský Ján : SES - pobočka v Liptovskom Mikuláši, 2018, p. 56-63. ISBN 978-80-89456-33-8.(Alternatívne zdroje energie - ALER 2018 : Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Štúdium progresívnych materiálov vhodných pre veľmi efektívne uskladňovanie tepla : Investigation of advanced materials suitable for highly effective heat storage. Výskum strešnej krytiny s integrovanou funkciou výmenníka tepla : APVV-17-0580. Alternatívne zdroje energie - ALER 2018 : Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou). Typ: AFD

JERZ, Jaroslav - SIMANČÍK, František - ŠEBEK, Jozef - KOVÁČIK, Jaroslav - ŠPANIELKA, Ján. Phase Change Materials Reinforced by Aluminium Foam – Breakthrough Solution for Thermal Energy Storage. In 3rd Global Congress & Expo on Materials Science & Engineering : abstract booklet. - Hyderabad, India, 2018, p. 23.(Global Congress & Expo on Materials Science & Engineering. Global Congress & Expo on Materials Science & Engineering). Typ: AFG

KAMYSHNYKOVA, Kateryna - LAPIN, Juraj. Processing and properties of in-situ TiAl-based matrix composite reinforced with carbide phase particles. In Conference Proceedings Mechanical teghnologies and structural materials. Sonja Jozić, Nikola Gjeldum. - Split : Croatian Society for mechanical technologies, 2018, p. 101-106. ISSN 1847-7917.(International Conference Mechanical Technologies and Structural Materials 2018 : MTSM 2018. APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. International Conference Mechanical Technologies and Structural Materials 2018 : MTSM 2018). Typ: AFC

KONTRÍK, Martin - ŠIMKO, František - GALUSKOVÁ, Dagmar - NOSKO, Martin - BIZOVSKÁ, Valéria - HIČÁK, Michal - GALUSEK, Dušan - RAKHMATULLIN, Aydar - KORENKO, Michal. Corrosion of titanium diboride in KF-AlF3-Al2O3 melt. In HTMC XVI. 16th IUPAC high temperature materials chemistry conference, july 2 - 6, 2018, Ekaterinburg, Russia : book of abstracts. - Ekaterinburg, Russia : Ural State Pedagogical University, 2018, p. 174. ISBN 978-5-7186-1042-0.(HTMC XVI. IUPAC Conference on High Temperature Materials Chemistry). Typ: AFG

LACO, Juraj - BARTA, Andrej - CEBOVÁ, Martina - ČAVOJSKÝ, Miroslav - SIMANČÍK, František - PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effect of rate corrosion of Mg and Mg alloy on renal nitric oxide synthase activity in male and female rats. In Pathophysiology : The Official Journal of the International Society for Pathophysiology, 2018, vol. 25, no. 3, p. 246. ISSN 0928-4680.(8th International Congress of Pathophysiology, 5-8 September 2018, Bratislava, Slovakia. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami. VEGA č. 2/0144/14 : Účasť HMGB1 proteínu v experimentálnom infarkte myokardu: ochrana vs. poškodenie myokardu. SAS-TUBITAK JRP 2014/5 : Horčíkové nanokompozity pre biodegradovateľné medicínske implantáty). Typ: AFL

LAPIN, Juraj - KLIMOVÁ, Alena. Design, processing and properties of cast TiAl + Ti3Al matrix in-situ composites reinforced with MAX phase particles. In Conference Proceedings Mechanical teghnologies and structural materials. Sonja Jozić, Nikola Gjeldum. - Split : Croatian Society for mechanical technologies, 2018, non. p. ISSN 1847-7917.(International Conference Mechanical Technologies and Structural Materials 2018 : MTSM 2018. International Conference Mechanical Technologies and Structural Materials 2018 : MTSM 2018). Typ: AFE

NAGY, Štefan - ŠTEFÁNIK, Pavol - KÚDELA, Stanislav, Jr. - NOSKO, Martin - OROVČÍK, Ľubomír - OPÁLEK, Andrej - SIMANČÍK, František - IŽDINSKÝ, Karol. Formation and analysis of interphase between carbon fibres and carbide forming elements in Mg based composites. Štefan Nagy, Pavol Štefánik, Stanislav Kudela Jr., Martin Nosko, Ľubomír Orovčík, Andrej Opálek, František Simančík, Karol Iždinský. In Book of abstracts. FEMS JUNIOR EUROMAT CONFERENCE 2018. - Budapešť : Akadémiai Kiadó, 2018, s. 40. ISBN 978-96-05-9917-7. Dostupné na internete: <https://static.akcongress.com/downloads/euromat/JuniorEuromat2018_Bookofabstracts.pdf>(FEMS Junior EUROMAT CONFERENCE 2018. VEGA č. 2/0172/16 : Štúdium termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou matricou pre vyskoteplotné aplikácie. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie. ITMS 26240120006 - CEKOMAT I : Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie. ITMS 26240120020 - CEKOMAT II : Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konstrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie II. FEMS Junior EUROMAT CONFERENCE 2018). Typ: AFK

NOSKO, Martin - ŠIPOŠ, Eduard - ŠIŠKOVÁ, Alena - KLEINOVÁ, Angela - GIGAC, Juraj - HAIN, Miroslav. Forensic study of paper documentation for contractual fraud revelation purposes. In Forensic Imaging Techniques - an exploration of their potential as standalone tools and wthin a multimodal approach : book of abstracts. - Zagreb : Ruder Boškovič Institute, 2018, p.46. ISBN 978-953-79-41-25-3. Typ: AFG

OPÁLEK, Andrej - BERONSKÁ, Naďa - DVORÁK, Tomáš - ŠTEFÁNIK, Pavol - NAGY, Štefan - NOSKO, Martin. Cu-ZrB2 composites prepared by gass pressure infiltration. In Book of abstracts. FEMS JUNIOR EUROMAT CONFERENCE 2018. - Budapešť : Akadémiai Kiadó, 2018, s. 41. ISBN 978-96-05-9917-7. Dostupné na internete: <https://junioreuromat2018.akcongress.com/index.php/conference/committees>(FEMS Junior EUROMAT CONFERENCE 2018. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie. VEGA č. 2/0172/16 : Štúdium termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou matricou pre vyskoteplotné aplikácie. ITMS 26240120006 - CEKOMAT I : Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie. ITMS 26240120020 - CEKOMAT II : Centrum excelentnosti na výskum a vývoj konstrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie II. FEMS Junior EUROMAT CONFERENCE 2018). Typ: AFK

PATEL, Niketan Sarabhai - PAVLÍK, Viliam - KUBÍKOVÁ, Blanka - NOSKO, Martin - DANIELIK, Vladimír - BOČA, Miroslav. Study of high-temperature interaction of the superalloys with molten fluorides. In HTMC XVI. 16th IUPAC high temperature materials chemistry conference, july 2 - 6, 2018, Ekaterinburg, Russia : book of abstracts. - Ekaterinburg, Russia : Ural State Pedagogical University, 2018, p. 175. ISBN 978-5-7186-1042-0.(HTMC XVI. IUPAC Conference on High Temperature Materials Chemistry). Typ: AFG

SCHAUPERL, Zdravko - ĆATIĆ, Amir - BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - IBRAHIM, Ahmed Mohamed Hassan. Innovative Ti-Mg Composite for Dental Implants. In PROGRAM IN KNJIGA POVZETKOV [elektronický zdroj]. - Ljubljana, Slovinsko : Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2018, s. 113. ISBN 978-961-94088-2-7. Požaduje sa PDF Reader. Dostupné na internete: <http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit184/BookOfAbstracts_26ICM&T.pdf>(International conference on materials and technology. International conference on materials and technology). Typ: AFG

SIMANČÍK, František - ŠKROBIAN, Milan. Horčík-efektívny spôsob sezónneho uskladnenia energie. In Alternativní zdroje energie 2018 : Sborník přednášek z konference. - Praha : Společnost pro techniku prostředí, 2018, p. 175-182. ISBN 978-80-02-02805-5. Dostupné na internete: <http://www.azecr.cz/cz/program-konference>(Alternativní zdroje energie 2018. APVV-14-0934 : Ekonomická príprava práškového hydridu horčíka z roztaveného horčíka. Alternativní zdroje energie 2018). Typ: AFC

STEIN, George Juraj - KRAFČÍK, Andrej - TOBOLKA, Peter - FROLLO, Ivan. Attenuation of beam transversal vibrations by electro-magnetic means. In Mechatronika (ME) 2018 : Proceedings of the 18th International Conference on Mechatronics. Editors: D. Maga, A. Stefek, T. Brezina. - Brno, Czech Republic : Brno University of Technology, 2018, p. 47-52. ISBN 978-80-214-5543-6. Typ: AFC

ŠIŠKOVÁ, Alena - OPÁLEK, Andrej - PÁSZTÓI, Balázs - PEPTU, Cristian. Water-soluble non-polymeric and polymeric nanofibers with drugs delivery potentionatities. In POC 2018 : 17th Polymers and Organic Chemistry Conference : abstract book. - Montpellier, France : Institute Charles Gerhardt, School of Chemistry of Montpellier, 2018, p56. Typ: AFG

ŠTAMBORSKÁ, Michaela - LAPIN, Juraj - KLIMOVÁ, Alena - PELACHOVÁ, Tatiana - BAJANA, Otto. Using the 3-point bending method to study fracture behaviour of cast in-situ TiAl matrix composite. In Conference Proceedings Mechanical teghnologies and structural materials. Sonja Jozić, Nikola Gjeldum. - Split : Croatian Society for mechanical technologies, 2018, p. 183-188. ISSN 1847-7917.(International Conference Mechanical Technologies and Structural Materials 2018 : MTSM 2018. APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. ITMS 26240220073 : Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. International Conference Mechanical Technologies and Structural Materials 2018 : MTSM 2018). Typ: AFC

VOZÁROVÁ, M. - KOVÁČOVÁ, Zuzana - NEUBAUER, E. - KITZMANTEL, M. - BAČA, L. - OROVČÍK, Ľubomír - TREMBOŠOVÁ, Veronika - JANEK, M. Vplyv morfológie práškov na beztlakové spekanie keramiky z B4C: potenciál pre aplikáciu v 3D-tlači = Effect of powders morphology on the pressureless sintering of B4C ceramics: potential for 3D-printing application. In Processing and Properties of Advanced Ceramics and Glasses : Conference Proceedings [elektronický zdroj]. Erika Múdra, Alexandra Kovalčíková. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2018, p. 104-108. ISBN 978-80-89782-10-9. Dostupné na internete: <http://www.sss.sav.sk/files/silikatnik18.pdf>(Processing and Properties of Advanced Ceramics and Glasses). Typ: AFD

JERZ, Jaroslav - SIMANČÍK, František - ŠEBEK, Jozef - TOBOLKA, Peter - KOVÁČIK, Jaroslav - ŠPANIELKA, Ján. Výmenníky tepla z penového hliníka a materiálov s fázovou premenou. In Materiály pro stavbu, 2018, no. 7, p. 48-53. ISSN 1213-0311.(Štúdium progresívnych materiálov vhodných pre veľmi efektívne uskladňovanie tepla : Investigation of advanced materials suitable for highly effective heat storage. Výskum strešnej krytiny s integrovanou funkciou výmenníka tepla : APVV-17-0580). Typ: BDE

LAPIN, Juraj. Material research in space. 4. Košice : Ústav experimentálnej fyziky SAV, 2018. 82. ISBN 978-80-89656-23-3. Typ: BEF

RYDZ, Joanna - AUSEJO, Jennifer Gonzalez - MUSIOL, Marta - SIKORSKA, Wanda - WLODARCZYK, Jakub - JANECZEK, Henryk - ŠIŠKOVÁ, Alena - JOHNSTON, Brian - KOWALCZUK, Marek. Forensic Engineering of Advanced Polymeric Materials. Part VI – Degradation of Polyester-based Materials Obtained by Different Processing Methods – Comparative Studies. In Mathews Journal of Forensic Research : open access, 2018, vol. 1, no. 1, p. 1-8. Požaduje sa PDF Reader. Dostupné na internete: <http://www.mathewsopenaccess.com/PDF/Forensic/M_J_Foren_1_1_003.pdf>. Typ: GHG