Zápis úžitkového vzoru veľkokapacitnej čističky vzduchu

Dňa 26.10.2022 bolo vo Vestníku ÚPV SR č.22 zverejnenie Oznámenia o zápise UV 9614 (PUV 50008-2022)  Veľkokapacitnej čističky vzduchu od patogénov v aerosóloch.
Veľkokapacitná čistička pracuje na princípe rýchleho ohrevu vzduchu na vysokú teplotu až do 200°C, ktoré umožní jednoducho a spoľahlivo ničiť alebo deaktivovať patogény obsiahnuté vo vzduchu vo veľkom objeme a pritom bez nežiaducich účinkov na prostredie s prítomnosťou ľudí a zvierat.
Táto technológia je využiteľná v mnohých oblastiach, kde je potrebná prevencia pred aerosólovou nákazou – v nemocniciach, školách, kinách a divadlách, telocvičniach, kongresových sálach, reštauráciách, ale aj v uzatvorených výrobných priestoroch s veľkým pohybom personálu alebo v dopravných prostriedkoch (vlakoch, lietadlách, autobusoch).
Výhodou technického riešenia prototypu čističky je vysoká prietoková kapacita zariadenia s minimálnymi energetickými nárokmi, nepotrebuje obsluhu, môže pracovať autonómne a nepretržite; nízka hlučnosť (pod 40dB), nízke nároky na pravidelnú údržbu prevádzky, neobsahuje žiadne filtre ani komponenty s obmedzenou životnosťou, v porovnaní s čističkami využívajúcich UV žiarenie alebo ozón, nespôsobuje prehrievanie okolitého vzduchu, ani ho nevysušuje, vhodné na dekontamináciu priestorov od ľudských koronavírusov (napr. SARS-CoV-2).
Do vývoja novej čističky vzduchu sa zapojil Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. a Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. a na jej konštrukcii sa podieľala aj spoločnosť Aplik, s. r. o.

Pre produkt aktuálne hľadáme partn.era pre licencovanie alebo predaj technológie.

Pôvodcovia vynálezu:
Dr. František Simančík, Bratislava
Ing. Ivan Žiška, Bratislava