Výsledky súťaže doktorandov a mladých vedcov SAV do 35 rokov.

Slovenská akadémia vied organizuje každoročne súťaž mladých vedcov SAV do 35 rokov, pričom sa oceňuje v kategórii doktorandov a v kategórii mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov.
Tento rok vedecká rada Ústavu materiálov a mechaniky strojov, SAV, nominovala na toto ocenie dvoch kolegov a to v kategórii:
Mladý vedecký pracovník do 35 rokov: Ing. Kateryna Kamyshnykova, PhD.
Doktorand: M.Sc. Ahmed Mohamad Hassan Ibrahim.
Predsedníctvo SAV na svojom zasadnutí 13. Mája 2021 schválilo výsledky súťaže a ocenení v oboch kategóriách za Prvé oddelenie vied sú:
 
Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov:
  1. cena: RNDr. Lucia Balejčíková, PhD., Ústav hydrológie SAV
  2. cena: Ing. Kateryna Kamyshnykova, PhD., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
  3. cena: RNDr. Matúš Orendáč, PhD., Ústav experimentálnej fyziky SAV
Čestné uznanie získali:
Ing. Ladislav Valkovič, PhD., Ústav merania SAV
Mgr. Ivan Shepa, PhD., Ústav materiálového výskumu SAV
 
Výsledky súťaže doktorandov SAV:
  1. cena: RNDr. Katarína Zakuťanská, Ústav experimentálnej fyziky SAV
  2. cena: M.Sc. Ahmed Mohamed Hassan Ibrahim, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
  3. cena: Mgr. Katarína Rišková, Geografický ústav SAV
Čestné uznanie získali:
Ing. Anang Dadhich, Elektrotechnický ústav SAV
Mgr. Mária Kováčová, Ústav geotechniky SAV
 
Slávnostné udeľovanie cien bude 17. júna 2021.
Víťazom v súťaži srdečne blahoželáme a Kateryne a Ahmedovi prajeme veľa ďalších úspechov pod záštitou Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.