Výskum a vývoj nových výrobkov na efektívny transfer a uskladňovanie tepelnej energie z obnovitelných zdrojov


Začiatok riešenia:01.06.2019
Koniec riešenia:30.06.2022
Program:Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a inovácie/vývoj
Evidenčné číslo projektu:NFP313010P272
Pozícia ústavu v projekte:Partner
Zodpovedný riešiteľ na ústave:František Simančík