Informácie povinne zverejňované podľa Zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii


Hlavné dokumenty ÚMMS SAV, v. v. i.
Dokumenty správnej rady
Dokumenty vedeckej rady
Dokumenty dozornej rady
Ostatné