Zariadenie na odlievanie titánu IT-KTV-20-1.5 (LINN High Therm GmbH) s riadením SE-502 a pyrometrom


Miesto: Hlavné pracovisko, Bratislava

Základná charakteristika zariadenia

Tavenie v taviacich téglikoch a sklopné odlievanie predovšetkým titánových zliatin do odlievacích foriem vo vákuu alebo v atmosfére argónu, resp. dusíka.

Technické parametre


  IT-KTV2

  IT-KTV

Kontakt

Kateryna Kamyshnykova