Kompozit na vedenie tepla s vysokoteplotnou odolnosťouPôvodcovia:
Kavecký Štefan, Štefánik Pavol, Iždinský Karol, Simančík František    

Vlastník:
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Priorita:
28.12.2015 SK PP50091-2015

Prihláška PCT:
IB 2015/060017, 28.12.2015

Prihláška EP:
EP 15837098.1, 28.12.2015

Udelené patenty:
Slovensko - SK 288690
Európa - EP 3398192
USA - US 10755821
 
PP50091-2015-SK
 
PP50091-2020-EP
 
PP50091-2020-US