Dlhodobé prevádzkovanie jadrových elektrární typu VVER 440 so zohľadnením vplyvu na životné prostredie


Začiatok riešenia:03.01.2011
Koniec riešenia:31.12.2013
Program:Európsky fond regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a inovácie/vývoj
Evidenčné číslo projektu:26220220395
Pozícia ústavu v projekte:Partner
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Juraj Lapin
Predmetom projektu je návrh technických a ekonomicky efektívnych opatrení, ktoré umožnia predĺženie prevádzky jadrových elektrární. Systémy, konštrukcie a komponenty na starších prevádzkovaných blokoch jadrových elektrární typu VVER V213 na Slovensku, sa nachádzajú v štádiu postupného ukončovania projektovej životnosti. V zmysle praxe krajín s rozvinutou jadrovou energetikou je nutné stav týchto zariadení prehodnotiť a navrhnúť technické a ekonomicky efektívne opatrenia, ktoré umožnia ich dalšiu prevádzku pri zachovaní vysokého štandardu bezpečnosti a ekonomickej efektivity.