Testovanie ultraľahkých MgLiAl zliatin a kompozitov s kovovou matricou akustickými metódami


Začiatok riešenia:01.01.2008
Koniec riešenia:31.12.2009
Program:Medziakademická dohoda
Pozícia ústavu v projekte:Spolu-vedúci partner projektu
Zodpovedný riešiteľ na ústave:Stanislav Kúdela
Projekt je zameraný na výskum vzťahu medzi mechanickými a akustickými vlastnosťami MgLi zliatin ako aj kompozitov spevnených krátkymi keramickými vláknami.